Choď na obsah Choď na menu
 


koncepčný plán na sezónu 2011/2012

16. 2. 2012

kategória:prípravka, (6-9rokov)

Výkonnostné ciele:

1,zvládnuť a adaptovať sa na systém tréningu

2,v maximálnej miere zvládnuť všeobecné pohybové zručnosti

3,získať základné schopnosti s loptou

 

Trénerské ciele:

1,budovať kolektív a kamarátske vzťahy

2,podporovať prirodzenú bojovnosť a súťaživosť

3,využiť v maximálnej miere fluktuáciu detí

4,dlhodobá príprava na futbalové zápasy a turnaje

 

Tréningové formy:

1,sociálne-interakčné

V tréningu dať prednosť skupinovej forme pred hromadnou alebo individuálnou z dôvodu ideálneho zaťaženia a zníženia zbytočných prestojov,2-3 skupiny po 3-5 deťoch sú pre rôzne súťaže a cvičenia ideálne

2,metodicko-organizačné

V maximálnej miere využiť pohybových hier,súťaží bez zbytočného vyžadovania presných pravidiel,upravovať len závažné pohybové nedostatky,aby nedošlo k zlým pohybovým návykom,nechať deti unášať sa na vlne pohybovej nadbytočnosti,spontánnosti a radosti z hry.

 

Organizačné zaistenie:

1.tréning 2-3x týždenne max.60 min.

2.počet detí max. 15

Štruktúra tréningu (60 min.)

0-10 rozbehanie (formou naháňačiek,hier na babu a pod.)

10-40 hlavná tréningová časť

40-60 upravená hádzaná,futbal (3:3,4:4)

- vzhľadom k vývoju svalového a kosterného systému detí v tomto veku je najvhodnejšie rozvíjať schopnosti koordinačné a rýchlostné a preto hlavná tréningová časť by mala obsahovať cvičenia na ich rozvoj

- keďže systém skorej špecializácie je nevhodný a zastaralý,budeme v tomto veku uprednostňovať komplexný športový rozvoj detí

- schopnosť sústredenia nie je ešte vyvinutý na dostatočnej úrovni,preto musí byť činnosť pestrá a často obmeňovaná

- tréningom je potreba deti zaujať tj.preferovať zábavné a súťaživé formy

- povzbudenie a pochvala i pri malom pokroku urobí viac než kritika

 

KOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI

Pre rozvoj koordinačných schopností budeme používať najviac tieto formy:

- akrobatické cvičenia

- prekážkové dráhy

- zrkadlové cvičenia

- cvičenia s pomôckami

RÝCHLOSTNÉ SCHOPNOSTI

Rýchlostné schopnosti majú vo futbale veľký význam a preto by sme ich mali rozvíjať už v tejto katgórii,hlavne preto,že sú k tomu dané optimálne fyziologické predpoklady. Doba zaťaženia nesmie byť príliš dlhá,stačí 5-10 sekúnd s dostatočnou dobou odpočinku.

Budeme využívať hlavne:

- rôzne formy skokových cvičení

- rôzne formy bežeckých cvičení

- krátke šprinty

- štarty z rôznych polôh

- štafetové hry

- drobné rýchlostné hry

- prekážkové dráhy

- slalomy so zmenou smeru

 

Záver:

Dobrý tréning podmieňuje rast a vývoj organizmu,zvyšuje telesnú zdatnosť a odolnosť,chráni pred chorobami,obezitou a pod.

Obdobie predškolského veku je označované ako "zlatý vek hry" kedy sa hlavná činnosť detí stáva hra,učia sa v nej dorozumievať medzi sebou,spolupracovať a získavať ďaľšie kamarátske vzťahy.

Tréning u nás by mal byť vedený predovšetkým formou hier a súťaží,byť všestranný,pestrý,príťazlivý a motivujúci.Pomer všeobecných zručností k základným futbalovým činnostiam je 60:40.

najdôležitejším cieľom je povzbudiť záujem o šport(hlavne futbal) v maximálnej miere rozvinúť všeobecné pohybové zručnosti.